rss
twitter
  • Góp nhặt tài liệu cho thành công của bạn

104 Câu hỏi lí thuyết về hoá học đại cương và phi kim

| Posted in Tuyển tập câu hỏi |

0

Tác giả: LemonGrass.31.08@gmail.com

Ra đời: Tháng 7-2012

Giới thiệu: Bao gồm các câu hỏi và bài tập về hoá học đại cương và phi kim, phần kiến thức quan trọng được học ở lớp 10 và lớp 11 của chương trình hoá học phổ thông.

Relsted Posts

  • No Related Post

Post a comment

You must be logged in to post a comment.