rss
twitter
  • Góp nhặt tài liệu cho thành công của bạn

Biện luận trong giải toán Hóa học

| Posted in Phương pháp giải bài tập |

0

Tên tài liệu: Một số bài tập hóa học sử dụng biện luận.
Tác giả: lemongrass.31.08@gmail.com
Giới thiệu: Trong Hóa học có nhiều bài toán cần sử dụng đến việc biện luận và thường là những bài tập gây khó khăn cho các thí sinh trong các kì thi. Yếu tố biện luận được sử dụng để đưa các ẩn chưa biết về một biểu thức liên hệ hoặc kẹp ẩn trong một khoảng xác định, từ đó thử chọn hoặc kết luận về ẩn. Chính vì vậy ẩn ở đây thường là các số nguyên, xuất hiện ở dạng phân tử khối, hóa trị, chỉ số phân tử,…
DOWNLOAD

THPT chuyên Phan Bội Châu, Thi thử lần 3, 2012

| Posted in Các trường THPT chuyên |

0

THPT chuyên ĐHSP, Thi thử lần 7, 2012

| Posted in Các trường THPT chuyên |

0

Thi thử chuyên ĐHSP, lần 6, 2012

| Posted in Các trường THPT chuyên |

0

THPT chuyên ĐHSP, thi thử lần 5, 2012

| Posted in Các trường THPT chuyên |

0